Ik adviseer en zonodig procedeer op alle gebieden binnen het arbeidsrecht waaronder:

Arbeidsovereenkomsten:

  • opstellen
  • beoordelen
  • proeftijd
  • opvolgende arbeidsovereenkomsten

 

Ontslag

  • ontslag op staande voet
  • ontbinding via kantonrechter
  • ontslagvergunning van UWV Werkbedrijf
  • beёindigingsregelingen

Arbeidsongeschiktheid

  • re-integratie
  • doorbetaling van loon)