Niet alleen het voeren van procedures maar ook advies bij het voorkomen van conflictsituaties op de werkvloer en het treffen van preventieve maatregelen.
Ik adviseer en zonodig procedeer op alle gebieden binnen het arbeidsrecht waaronder:

Arbeidsovereenkomsten:

  • opstellen
  • beoordelen
  • proeftijd
  • opvolgende arbeidsovereenkomsten

 

Ontslag

  • ontslag op staande voet
  • ontbinding via kantonrechter
  • ontslagvergunning van UWV Werkbedrijf
  • beёindigingsregelingen

Arbeidsongeschiktheid

  • re-integratie
  • doorbetaling van loon)